Kolektory słoneczne w praktyce

Kolektory słoneczne w praktyce

Nazywane w skrócie „solarami” kolektory słoneczne służą do przekształcania energii promieniowania słonecznego w ciepło. Zasada działania polega na ogrzewaniu znajdującego się w nich specjalnego płynu (najczęściej trudno zamarzający glikol), który magazynuje i przekazuje energię cieplną wodzie użytkowej.

Ze względu na możliwość znacznych oszczędności są coraz bardziej popularne w Polsce- ich łączną powierzchnię oblicza się już na ponad 300 tys. m2.

Rodzaje kolektorów

Największa ilość zainstalowanych kolektorów (około 90%) to konstrukcje płaskie, czyli mówiąc w największym skrócie układ rurek (lub wykonanych z profili kanałów), które przymocowane są do absorbera. Całość zamknięta jest w obudowie ograniczającej straty ciepła i chroniącej przed uszkodzeniami. Najważniejszym elementem jest absorber, który kiedyś tworzyła pomalowana na czarno metalowa płyta. Było to rozwiązanie najtańsze, ale przyczyniało się do znacznych strat ciepła, dlatego też w urządzeniach wyższej klasy powłoki galwaniczne z czarnego niklu, czarnej miedzi lub czarnego chromu. Najlepsze, ale jednocześnie najdroższe, jest napylanie tlenku tytanu.

Skuteczniejsze i lepiej dostosowane do naszego klimatu rozwiązanie konstrukcyjne to kolektor rurowy próżniowy. Ma bardziej skomplikowaną budowę i co za tym idzie jest droższy, ale osiąga znacznie lepsze parametry. Konstrukcję tworzą ustawione równolegle w baterie szklane rury o średnicy od 5 do 10 cm. W każdej rurze znajduje się absorber otoczony próżnią, która stanowi doskonałą izolację. Zasada działania w dużym skrócie opiera się na cyklicznym parowaniu i skraplaniu (zjawisko przemiany fazowej) płynu zamkniętego w rurce, który oddaje ciepło glikolowi.

Zobacz więcej na: https://www.hewalex.pl/oferta/kolektory-sloneczne-i-osprzet/

Zalety i korzyści

Zestawy solarne pozwalają zaspokoić nawet do 70% rocznego zapotrzebowania w energię cieplną wykorzystywaną do podgrzewania wody użytkowej. W okresie marca do października wartość ta może osiągać nawet do 90%. W naszej strefie klimatycznej dobrze zainstalowane kolektory słoneczne są w stanie wytworzyć około 1500 kWh w ciągu roku. Ponadto system jest czysty, ekologiczny i bezobsługowy.

Dodaj komentarz